Bläddra

Kärlek, Insikt, Utsikt och Åsikt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Idrottsmedicin och idrottsskador Medicin och omvårdnad Personliga berättelser

Kärlek, Insikt, Utsikt och Åsikt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Idrottsmedicin och idrottsskador Medicin och omvårdnad Personliga berättelser
Detta är en bok fylld med budskap som innehåller ett stort allvar och en hel del kärlek, insikt, utsikt och åsikt. Det jag skrivit och försöker förmedla i ”Kärlek Insikt Utsikt och Åsikt” bygger på inlärda kunskaper, erfarenheter och samlade tankar genom livet hittills. Allt är föränderligt med tiden och mina insikter, utsikter och åsikter inte behöver vara dina insikter, utsikter och åsikter och vi är alla olika men ändå ganska lika. Vi bör betänka att vår uppfattning om verkligheten inte direkt grundar sig på verkligheten utan på vår upplevelse av den. I det fallet sitter vi alla i samma båt, eller snarare i var sin helt olika båt. Insikt ger åsikt som ger nya utsikter.