Bläddra

Kärlekens irrbloss

Köp här

Kärlekens irrbloss

Köp här
Novellerna i denna bok är en produkt av dikt och fantasi med stänk av verklighetsfragment. Krönikorna är reflektioner, händelser och upplevelser och författaren försökar att förmedla någon form av budskap. Du får avgöra själv vilket budskap det förmedlar till dig.