Bläddra

Karlfeldt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik

Karlfeldt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
»En exemplariska biografi.« | CRISTER ENANDER, VLT

I Staffan Bergstens bok om Erik Axel Karlfeldt porträtteras en av den svenska poesins giganter. Elegant och engagerat lägger Bergsten fram de teman som bestämde Karlfeldts poetiska gärning. Läsaren får också följa med i de spår i skaldens liv - inte minst kärlekens - som kom att prägla diktningen.
Vi kommer också nära Karlfeldts erfarenhet i hans dubbla roll som poet och ständig sekreterare i Svenska Akademien, i vilken Karlfeldt en gång kom till den märkliga situationen att behöva undanbe sig Nobelpriset i litteratur.

STAFFAN BERGSTEN [f. 1932] är författare och litteraturhistoriker. Han har förutom om Karlfeldt skrivit om diktare som T S Eliot, Erik Johan Stagnelius, Gustaf Fröding, Tomas Tranströmer, Katarina Frostenson, Ann Jäderlund och Birgitta Lillpers.

»Inte sedan fyrtiotalet har det utkommit några arbeten om Karlfeldt med heltäckande ambitioner, även om framför allt Karl-Ivar Hildeman ägnat honom en imponerande forskargärning. Men nu utkommer Staffan Bergsten med en stor Life and letter -studie som har samma ambitionsnivå som Thorsten Fågelqvists och Jöran Mjöbergs klassiska arbeten från 1941 respektive 1945.« | MAGNUS WILLIAM-OLSSON, Aftonbladet

»Bergsten läser skickligt Karlfeldts biografi i hans dikter och lyfter med rätta fram vad man skulle kunna kalla miljöskalden Karlfeldt och kan därmed locka unga läsare.« | HANS HOLMBERG, Kristianstadsbladet

»För litteraturvetaren är väl Karlfeldts dikt det viktigaste, för mången annan läsare måhända hans liv. För båda utgör Bergstens bok stimulerande läsning.«
| ULF MALM, Samlaren