Bläddra

Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Denna historia tar avstamp i reformationens turbulens och fattigdom och följer stormaktstidens biskop Johannes Rudbeckius i hans strävan att göra domkyrkan till lärdomscentrum. Industristadens omdaningar avspeglas i några av tidens mest intressanta restaureringar. En färgrik och dramatisk skildring, där stämningsfylld gotisk arkitektur och överdåd av konstskatter vävs samman med ambitionerna hos biskopar, kungar och stadens borgare. Koppar och järn från Bergslagen ger världslig makt och rikedom åt medeltidens katolska biskopar med täta kontakter i Europa.