Bläddra

Kentauren : om interaktion mellan häst och människa

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Zoologi
Köp här

Kentauren : om interaktion mellan häst och människa

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Zoologi
Köp här
Antologin består av 10 bidrag med olika upplägg. En del är baserade på personlig erfarenhet andra på ett mer traditionellt vetenskapligt arbete och ytterligare andra är intervjuer med spännande hästmänniskor. Tillsammans tecknar bidragen en mångfacetterad bild av relationen mellan häst och människa. Att det existerar en praktisk kunskap i interaktionen mellan häst och människa som kan utvecklas till en mycket hög nivå är nog alla överens om. Vad kunskapen består i är däremot inte särskilt utforskat. Det akademiska studiet av relationen mellan människa och häst är nytt och befinner sig i vad man kan kalla ett förparadigmatiskt stadium. En mångfald olika teorier och metoder, de flesta förankrade i en naturvetenskaplig kunskapstradition, används och det finns ännu ingen konsensus om hur dessa ska värderas.