Bläddra

Kidnappning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

Kidnappning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

Boken redovisar olika typer av kidnappningar - tillfångataganden med olika motiv, från politiska till ekonomiska.

Författaren lägger vikt vid de psykologiska följderna av kidnappningsoffrens traumatiska upplevelser - inte enbart hos offren själva utan även hos deras familjer och andra närstående.

I intervjuer skildras också hur det kan vara att som närstående, som i Johan Gustafssons fall, tvingas leva i ovetskap och oro i åratal utan att veta om ens närstående lever eller är död, om han/hon misshandlas eller svälter. Att inte ens veta var ens kära befinner sig.

Intressant är också skildringen av de olika strategier som kidnappningsoffren använder för att stå ut med situationen och i bästa fall klara sig levande därifrån.

Lars-Erik Holländer är kriminalkommissarie och f.d. livvakt. Han är lite av en äventyrare, älskar friluftsliv och att resa. Han arbetar även ideellt med cancersjuka barn och barn med trasig uppväxt i Stockholm. På Carlsson Bokförlag har han tidigare utgivit Halshuggning Från bödelns handbila till Kriminalvårdens elektroniska fotboja (2017).