Bläddra

Klara Johanson Dagbok. Första delen 1912-1925

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Klara Johanson Dagbok. Första delen 1912-1925

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Klara Johanson, K.J., var litteraturkritiker, essäist, översättare, introduktör men också stridbar rösträttsentusiast och kvinnosakskvinna som levde öppet lesbiskt. År 1912 påbörjade hon dagboken, som hon förde livet ut och som nu utges i sin helhet. Genom dagboksanteckningarna får vi insyn i tiden före första världskriget till och med åren efter andra världskriget, speglat genom K.J.:s temperament. Här samsas litterära, filosofiska betraktelser och dagspolitiska kommentarer med naturbeskrivningar och inblickar i de stockholmska kulturkretsarna. Vass analytiker, briljant stilist, bitsk humorist - det är några av K.J.:s kvaliteter som gör att hennes litteraturkritik fortfarande är synnerligen läsvärd och som ger henne en ledande position i kritikhistorien. Hennes associativa essäistik, som har sin bas i djup bildning och fördomsfrihet, är levande, uppfordrande läsning. Texterna som vittnar om självständigt engagemang i kvinnosaken fungerar än idag som ögonöppnare. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia utger Klara Johansons dagböcker i två volymer. Denna första del omfattar åren 1912-1925.