Bläddra

Klassiska småbåtsvarv och deras konstruktörer

Kategorier: Båtbyggeri och båtunderhåll Fartyg och båtar Fordon Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Klassiska småbåtsvarv och deras konstruktörer

Kategorier: Båtbyggeri och båtunderhåll Fartyg och båtar Fordon Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Här skapades ett omistligt kulturarv genom ett nära samarbete mellan båtkonstruktörer och skickliga båtbyggare. Dessa varv var som mest aktiva under 1900-talets första hälft. Här byggdes snabba och lyxiga segel- och motorbåtar åt kända direktörer och företagsledare som till exempel Ivar Kreuger, Torsten Kreuger, Krister Littorin, Erik Åkerlund och Axel Wenner-Gren. En lyxig yacht var ofta ett måste för den tidens framstående personer. Pengar för denna kategori båtägare var ingen bristvara och inte sällan lät man bygga sig en ny båt varje år. Men här byggdes också många mindre segel- och motorbåtar åt vanligt folk. Dessa båtar hjälpte svenskarna i gemen att komma ut på sjön. En stor del av den ökande fritiden kom att tillbringas i båt. På dessa varv vinterförvarades och reparerades också ett stort antal båtar. Idag är några varv borta, medan andra rustar och underhåller båtar, men endast ett av varven bygger nya båtar.