Bläddra

Klasspaket Läsförståelse Rosa, 20 böcker

Kategorier: Språk och lingvistik

Klasspaket Läsförståelse Rosa, 20 böcker

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
En helt ny del i serien Läsförståelse Mikro–Orange! I Läsförståelse Rosa, som är särskilt framtagen för att träna läsförståelse för F–åk 1, får dina elever möta korta texter i ett tidigt skede av sin läsinlärning. I paketet ingår 20 böcker Läsförståelse Rosa.   

Om Läsförståelse Rosa:  
• Korta texter med medveten progression och starkt bildstöd   
• Genrer som ingår är berättelse, faktatext, recept och ramsa   
• Tecknade illustrationer   
• A-uppgifter där eleven parar ihop ord och bilder från texten   
• B-uppgifter där eleven söker svaret i texten och gör egna reflektioner    

Om serien Läsförståelse Mikro–Orange:  
I Läsförståelse Mikro–Orange möter dina elever olika texttyper och genrer. Texterna kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna.   
Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. I serien finns även lättläst-versioner för de elever som behöver mycket stöd.