Bläddra

Kommunala godbitar från Grönköping

Kategorier: Humor Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Kommunala godbitar från Grönköping

Kategorier: Humor Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Karta, fotografier och personförteckning ingår. Om någon läsare skulle upptäcka likheter mellan Grönköping och sin egen hemkommun ställer sig författaren icke helt oförstående, men hänvisar för säkerhets skull till rent slumpmässiga tillfälligheter.