Bläddra

Kommunikation : som verktyg för ledare och medarbetare

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Kommunikation : som verktyg för ledare och medarbetare

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Av en ledares tid går 80 procent åt till att kommunicera! Hur kan du som chef använda den tiden på bästa sätt? Hur skapar du t.ex. engagemang och delaktighet kring mål, visioner och värderingar? Hur kan du tänka kring kommunikationsarbetet i en förändringsprocess? Annas bok bygger mycket på egen erfarenhet och det märks! Exemplen och fallstudierna är tydliga. De reflekterande frågeställningarna bra. Jag uppskattar särskilt kaplitlet om genusperspektivet och kapitlet om att vara ledare eller enbart chef...Alltför få har insett skillnaden. Annas bok är ett utmärkt studium för den som, enskilt, eller ännu hellre i grupp, vill utveckla sina ledaregenskaper. Citat Margareta Winberg, f d Jämställdhetsminister Kommunikation som ledarens viktigaste verktyg stämmer väl överens med hur jag ser på ledarskapets uppdrag. Jag gillar verkligen att boken är så praktisk till sin karaktär och att läsaren hjälps att reflektera och agera utifrån sin egen situation. Att Anna bjuder på sig själv och sina erfarenheter gör att boken också blir lätt att ta till sig och känns verklighetsnära. Citat Meg Tivéus, Styrelseproffs Det här är en lättillgänglig och tänkvärd handbok, som borde läsas av nuvarande och blivande ledare och chefer. Kapitlet som handlar om genusperspektivet på ledarskap är både roligt och spännande. Att leda jämnställt är viktigt för både män och kvinnor! Citat Pia Brandelius, journalist och författare