Bläddra

Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans

Köp här

Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans

Köp här
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur utvecklas barns estetiska förmåga i förskola och skola? Hur får man det estetiska att växa och bli ett pedagogiskt mål i sig, i stället för att bara använda det som ett medel för att förbättra andra förmågor?

Den här boken ger nya perspektiv på arbetet med att utveckla barn inom de estetiska områdena musik, poesi och rörelse/dans. Traditionellt ses estetik som ett sätt att utveckla barns kunskaper inom andra områden som språk och matematik, eller som redskap för att gynna barnets sociala och personliga utveckling. Här framhävs istället det estetiska som ett pedagogiskt mål i sig.