Bläddra

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
När Södra och Norra Ängby skulle bebyggas på 1930-talet som de sista villaområdena i Bromma, beslöts att gatorna i Södra Ängby skulle namnges efter kända svenska konstnärer. Södra Ängby bebyggdes med villor i en stil, som i Sverige kommit att kallas funktionalism eller funkis. Hela området är unikt på grund av sin storlek med en bebyggelse med en homogen arkitektonisk karaktär. Det har därför klassats som ett riksintresse, som saknar motsvarighet inte bara i Sverige utan även internationellt. På senare tid har det publicerats flera böcker om Södra Ängby, som ingående presenterar områdets unika stadsplanering och arkitektur. Den här boken presenterar Södra Ängby från ett helt annat perspektiv, nämligen med utgångspunkt från de konstnärer som fått ge namn till gatorna i stadsdelen, med skildringar av konstnärernas liv och verk. Boken är rikt illustrerad med konstverk som har hämtats från miljöer och muséer i Stockholm, huvudsakligen Nationalmuseum men även Waldemarsudde.