Bläddra

Kontroll 13

Köp här

Kontroll 13

Köp här
Det började bra. Ganska lätt terräng till de första kontrollerna. Tre kontroller avklarade utan minsta miss. Uppför en grusås och på toppen av denna skulle den ligga - återigen en kojruin - och sedan var det bara utför mot målet och stämpling vid sista i kanten av den inäga som utgjorde tävlingscentrum. Han tog i lite extra uppför backen och det var allt som behövdes. Han stannade till i steget och föll framåt. – Helvete! När han försiktigt reste på sig och tittade upp mot backen såg han kojan och kontrollen. Sakta började han gå ditåt. Han hann ta några steg innan han kände att ena foten gled mot något som han trodde var en trädgren. Det var det inte. När han tittade närmare såg han vad det var, en gevärspipa. Tankarna virvlade. Först gjorde han ingenting. Sedan tog han tag i det som han förstod var bössremmen och drog. Tankarna började få fäste. Efter en kort överläggning med sig själv bestämde han sig för att ta geväret med sig. Det måste väl till polisen, tänkte han.