Bläddra

Köpmän, handel och välstånd i Dalarna

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här

Köpmän, handel och välstånd i Dalarna

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här
Skogsbruk och bergsbruk blev viktiga när Sverige växte till ett rikt land och handeln blev ett medel att ta människor från fattigdom till välstånd. När vägar och järnvägar byggdes ut, kunde varor föras ut i hela landet till marknader, handelsbodar och senare ge oss välfyllda butiker. Det är mängder av varor som bidrar till vårt materiella välstånd. Vi har allt gott som vi stoppar i oss. Allt praktiskt, vackert eller uppseendeväckande som vi sätter på oss och alla hjälpmedel, prylar – stora som små – som vi har omkring oss. Mycket ger oss glädje och välbehag. Annat skapar debatt om överskott eller om externa effekter av vår användning. Men handeln står också för så mycket mer än varudistribution. Handeln är den tredje största arbetsmarknaden och handelns företag betalar in betydande skattesummor, bidrar med värdefulla annonsintäkter till fria medier och är uppskattad sponsor för många lokala ungdomar och föreningar. Dalarna anses av många vara kärnan i Sverige. Det är inte bara kullor och dalkarlar som tycker det. För när vi skall visa det svenskaste vi har, då blir det ofta dalahästar, midsommarfirande vid Siljan och människor i folkdräkt. Och härifrån kommer skickliga entreprenörer, kvinnor och män från handelsföretag.