Bläddra

Krapperup och skifteslandskapet. Laga skifte och agrar bebyggelseomvandling i Brunnby socken, Skåne, 1830-1870.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Krapperup och skifteslandskapet. Laga skifte och agrar bebyggelseomvandling i Brunnby socken, Skåne, 1830-1870.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Landsbygdens bebyggelse genomgick en av historiens mest radikala omgestaltningar under 1800-talet. Byar förändrades eller försvann. Gamla gårdar revs eller flyttades och nya uppfördes. Det gamla odlingslandskapet med in- och utmarker gick för alltid förlorat. Med det nordvästskånska godset Krapperup som exempel, har vi möjlighet att på nära håll följa denna omvälvande process och se vad den innebar för bebyggelsen och för människorna. Hur gick det till när byarna skiftades och gårdarna flyttades? Vad hände med människorna? Hur förändrades byggnaderna och sättet att bygga? Krapperup och skifteslandskapet slår hål på flera av myterna kring skiftesperioden och visar hur bebyggelseförändringarna skedde i samverkan mellan godsherre, åbor och självägande bönder. Caroline Ranby, fil mag och bebyggelsehistoriker, har givit ut dubbelvolymen Krapperup mellan renässans och skiftesreformer samt, tillsammans med Henrik Ranby, Krapperups byggnader. Hon har även publicerat en byggnadshistorik om Arilds kapell. Tidigare har hon arbetat med rådgivning till hembygdsföreningar men numera fr a med kyrkoantikvariska frågor.