Bläddra

Krig är dumt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Krig är dumt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
I bokserien Fågel Blå ingår tre band varav det första utkom i december 2006 och de två efterföljande har kommit under våren 2007. I första bandet "Krig är dumt" ingår följande kapitel: Mellankrigstiden Brottstycken ur andra världskriget Slaget om Storbritannien Situationsbilder från luftkriget Flygspaningens utveckling i England Operationer mot slagskeppet Tirpitz Appendix Index personer, flygplantyper Band II "Flygplan i tiden" Innehåll Supermarine Spitfire Spitfire utvecklas Spitfirevarianter Motorer Propellrar för Spitfire Haverier Världens bästa jaktflygplan Ofrivillig störtdykning Appendix Index personer, flygplantyper Band III "Spitfire och flygvapnet - en ny era" Innehåll Inköp av Spitfire Hämtning Flygplanet S 31 (Svenska Spitfire) S 31 i verksamhet Haverier i Sverige Flygplanbestånd I skuggan av det kalla kriget Det första månbeöket Flygarminnen Appendix Index, personer, flygplantyper Rescension NY BOK OM SVERIGE OCH VÄRLDSKRIGET Krig är dumt är titeln på en nyutkommen bok av Kjell W Ahlberg. På dryget 300 sidor berättar han om Sverige och det andra världskriget. Boken ingår i en serie på tre band kallad Fågel blå och den ges ut på eget förlag. Den före detta fältflygaren vid F 11 i Nyköping och senare högstadieläraren Kjell W. Ahlberg har i en serie kallad Fågel blå på tre band släppt ut nummer ett. Titeln har han lånat av den berömde tyske ökenräven, pansargeneralen Rommel, vilken Hitler tvingade att skjuta sig själv. Boken är ett mycket väl genomarbetat historiskt dokument, vilket väl skulle fylla kraven på en doktorsavhandling i historia. En hel del tidigare delvis okända fakta kommer fram i Ahlbergs forskning. Att Hermann Göring kanske räddade ett anfall mot Sverige genom att ge Hitler ett ultimatum, att England hade vissa planer på att näpsa Sverige för den export av järnmalm och kullager som skedde från Sverige till Tyskland under nästan hela kriget, att Tyskland var verkligt långt framme i sin kärnforskning och redan före 1939 och krigsutbrottet låg väl till när det gällde att utveckla de första prototyperna av jetplan eller rea som det då hette. Plus en hel rad annat intressant. Den gamle Spitfirepiloten Ahlberg har med boken gjort ett grundligt, heltäckande och beundransvärt förarbete med en presentation som gör att det blir så mycket svårare att gissa vad böckerna nummer två och tre kan handla om. Men Kjell W, en gång svårt skadad i ett flyghaveri på Krigsflygskolan i Ljungbyhed, vilket resulterade i en genom livet helt stel fotled, har alltid varit känd för att inte lämna något åt slumpen.Intill sin pensionering var han direktionspilot hos Löfbergs Lila i Karlstad. Ulf Wiberg .