Bläddra

Krigsmaskinen : med våld, vapen och egen valuta skall världen erövras… men imperier förtvinar invärtes…

Kategorier: Krig och försvar Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Krigsmaskinen : med våld, vapen och egen valuta skall världen erövras… men imperier förtvinar invärtes…

Kategorier: Krig och försvar Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här
Den här boken, "Krigsmaskinen", utgör en mycket omfattande kritisk granskning av hur Förenta staterna använder sin egen valuta, sin överlägsna krigsmaskin och därmed sin maktställning till att säkra sitt världsherravälde med ursprung framförallt från rustningarna under andra världskriget och fram till dagens militära baser och missilinstallationer runt om i världen. Det blir en värdefull och ofta fasansfull historisk katalog över den nordamerikanska regeringens aktioner för att säkerställa inkomster för sina nära anslutna korporationer och företag, vars ledare i generationer haft nära samarbete med statsledningen. Den politiska ledningen i Förenta staterna är nära förbunden med militärmakten, bank- och företagseliten och en skiftning på president- och ministerposter betyder egentligen bara nya ansikten för media. Den förhärskande makt- och utrikespolitiken fortsätter, styrd av det megaindustriella militärkomplexet som här får namnet "Krigsmaskinen". Med lobby- och underrättelseverksamhet har makteliten tentakler in i Vita huset och Kongressen och ut över hela välden. Inte minst får denna maktpolitik avgörande betydelse även för oss i det formellt alliansfria, men gentemot US/Nato obehagligt underdåniga Sverige. Det senaste exemplet på denna högst diskutabla förbindelse är det värdlandsavtal som öppnar för utländska trupper och militära baser på svensk mark.