Bläddra

Kritik. 1, 1921-1931

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Kritik. 1, 1921-1931

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Många av våra mest kända författare under 1900-talet drygade ut försörjningen genom att skriva kritik i dagspressen. Det gäller även Eyvind Johnson. Under 1920-talet, då han periodvis var bosatt i Tyskland och Frankrike, publicerade han recensioner främst i ungsocialisternas Brand och socialdemokratiska Ny Tid. Som recensent var Eyvind Johnson redan från början europeiskt vidsynt och påfallande intresserad av nya litterära strömningar. Han skrev mycket om nordisk och fransk skönlitteratur - som han gärna läste på originalspråket dessutom. Först efter återkomsten till Sverige 1930 började han mer kontinuerligt följa den svenska bokutgivningen. Den omfattande kritikerverksamhet som Eyvind Johnson bedrev vid sidan av det egna skönlitterära skrivandet har hittils nästan inte alls uppmärksammats. Eyvind Johnsons samlade kritik (1921-9157) utges i tre band av ellerströms förlag i samarbete med Eyvind Johnson-sällskapet. Denna första volym utges av Björn Gustavsson och innehåller recensioner skrivna mellan 1921 och 1931.