Bläddra

Kritisk tidsspegel : studier i 1940-talets svenska litteraturkritik

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Kritisk tidsspegel : studier i 1940-talets svenska litteraturkritik

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Nittonhundrafyrtiotalet var det årtionde då modernismen fick sitt slutliga genombrott i Sverige. Men vad var det som möjliggjorde dess genomslagskraft just då? Hur såg förändringsprocessen ut? I Kritisk tidsspegel visar Mats Jansson ur en rad perspektiv hur estetiska normer och värden utkristalliseras i litteraturkritikens möte med samtidslitteraturen, och hur nya litterära ideal därmed formuleras. Det är en initierad studie om en intresseväckande och dynamisk epok i den svenska litteraturhistorien.