Bläddra

Kropp och ande : Privatliv i renässansens Tyskland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Kropp och ande : Privatliv i renässansens Tyskland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
I Kropp och ande har Steven Ozment gått till väga på samma sätt som i den tidigare utgivna Borgmästarens dotter. Han har återskapat händelseförlopp utifrån ett fascinerande arkivmaterial bestående av brev och familjedokument som bevarats sedan renässansen. I den här boken står familjen i centrum. Författaren driver här tesen att familjen under den förindustriella tiden, dvs. före 1800-talet, var en långt flexiblare institution är vi vanligen föreställer oss. Ozment låter oss möta ett antal människor ur betydelsefulla familjer i Nürnberg från slutet av 1400-talet till 1600-talets början. De träder fram för oss som människor av kött och blod och vi följer dem under olika betydelsefulla faser i livet: uppväxt och studietid, fästfolkstid, giftermål och föräldraskap. Vi får en inblick i hur förlovningsseder, vigselceremonier och dopritualer gick till samt hur vardagslivet tedde sig i de välbärgade, borgerliga kretsar boken behandlar. Genom att låta oss ta del av en fascinerande brevväxling mellan en mor och hennes son får vi följa hur en människa blev vuxen under renässansen.

En tonårings liv under 1500-talets mitt bjöd på samma sorts konflikter och dilemman som tonåringars liv alltid har haft, men det fanns även specifika omständlig-heter under denna tid som påverkade enskilda människors liv i mycket hög grad.

De religiösa omvälvningarna i Europa i och med reformationen präglade livet för många av de personer vi får följa och flera av dem kom att spela en betydelsefull roll både politiskt och religiöst. Som läsare kan vi inte annat än glädja oss med Christoph och Katharina Scheurl som äntligen fick en son efter tolv års äktenskap, fyra missfall och sex döda barn, våndas med modern till Paul Behaim som måste betala hans utlägg för kläder (han bara måste ha kläder i kamelhår), eller känna med pastor Lorenz Dürnhofer vars äldste son och arvtagare inte alls var den begåvning som fadern så hett hade hoppats på.

Överättning Dorothee Sporrong


Steven Ozment är professor i historia vid Harvard University. Han har tidigare utgivit en rad böcker och blivit prisbelönt för t ex The Age of Reform. På svenska har tidigare utgivits Magdalena och Balthasar (Legenda, 1988) och Borgmästarens dotter (Natur och Kultur, 1998)