Bläddra

Krösatåget den småländska tågrevolutionen

Kategorier: Fordon Livsstil, hobby och fritid Tåg och järnvägar
Köp här

Krösatåget den småländska tågrevolutionen

Kategorier: Fordon Livsstil, hobby och fritid Tåg och järnvägar
Köp här
I början av 1980-talet försökte det statliga Transportrådet med statsbidrag förmå länstrafikbolagen att lägga ned regional tågtrafik till förmån för busstrafik. Jönköpings Länstrafik gick dock emot Transportrådet och inledde en småländsk revolution vars effekter man då inte kunde förutse.