Bläddra

Kungens män. Karl XII:s Drabantkår

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Kungens män. Karl XII:s Drabantkår

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

”Åtminstone tror iag, att deras manliga förhållande lär wara hela Europa bekant.”

Så beskrivs drabanterna, kungens män, en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra man som i olika konstellationer alltid befann sig i kungens närhet, såväl på som utanför slagfältet. Under Karl XII:s personliga befäl var Drabantkåren ett självständigt beridet elitförband, särskilt utvalda för deras tapperhet.

Drabanterna spelade en betydelsefull roll vid kungens sida och hade en särställning i förhållande till andra soldater. Kungens män. Karl XII:s Drabantkår ger en omfattande inblick i kårens korta men dramatiska historia, vars drabanter fick utstå blodiga fältslag, allehanda sjukdomar, interna dueller, omorganisationer, fångenskap och den slutliga upplösningen.

På Hagströmerbiblioteket i Solna påträffades sommaren 2012 ett stort antal medicinska recept som visade sig vara utskrivna till Karl XII:s Drabantkår. Denna drygt trehundraåriga receptsamling kastar nytt ljus över dessa elitsoldater och karolinertidens fältsjukvård. De över tusen recepten har aldrig tidigare tolkats i sin helhet. Vidare ger receptens innehåll fördjupad och värdefull information om läkekonsten i fält och det tidiga 1700-talets farmakologi och sättet man behandlade olika sjukdomar och skador. Det är sällan man kommer soldaterna så nära inpå livet som i detta fall, vars soldater inte bara försökte överleva fiendens kulregn och svårartade sjukdomar, utan även ofta tuffa och ibland tveksamma behandlingsmetoder och medicineringar.