Bläddra

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2018

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2018

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Innehåll Erik Aksel Nielsen: Rundetårn, en gåde inden i en gåde Gunnel Cederlöf: Om flöden och gränser: Att resa motströms från Bengalen till Yunnan under tidigt 1800-tal Robert Erikson: Kan den sociala rörligheten ökas genom politiska åtgärder? Fredric Bedoire: Högborgerlighet och filantropi. Livet på Villagatan 3 Sten Ebbesen: Sprog, logik og diskussion i europæisk tænkning og akademisk praksis Margaretha Rossholm Lagerlöf: Accelerator – en satsning för forskning och konst på Stockholms universitet Gunnel Ekroth: Men vad håller kentauren i handen? Avbildningar och attityder till köttkonsumtion i antikens Grekland Ingela Nilsson: Tillfälleslitteraturens berättarröst: ett exempel från 1100-talets Konstantinopel Jonas Ebbesson: Juridik och jurister när sammanhang vidgas och gränser förändras Anne-Marie Leander Touati: Pompeji i Stockholm. Historiserande hus som historia