Bläddra

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2019

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2019

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Årsboken innehåller bl.a. följande texter: Barbara Törnquist-Plewa: Öst är öst och väst är väst och ibland mötas de två. Minnen och historiska erfarenheter i ett assymetriskt Europa Karin Helander: Barndomsbilder – Ingmar Bergman och teatern Mogens Trolle Larsen: Et købmandssamfund i bronzealderens Anatolien Mats Widgren: Landskapet som kulturminne: Vägval i förvaltningen av Stensjö by Johannes Persson: Mellanvetenskapens beslutsproblem Gunnar Almevik: Historiskt laboratorium. Digitala modeller och rekonstruktioner av medeltida kyrkorum Ida Östenberg: Döden i kejsarfamiljen – kollektiv sorg och maktens krishantering under Augustus och Tiberius Leif Runefelt: Små och stora rörelser. Mekaniska konstkabinett och utbudet och efterfrågan på förundran, 1780–1880 Lars-Gunnar Larsson: Sockenlappar och andra samer i 1700- talets Sverige Ove Bring: Öst möter Väst: Om de mänskliga rättigheternas närvaro i historien