Bläddra

Kungliga hyllningsadresser : en konstskatt i Bernadottebiblioteket

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Kungliga hyllningsadresser : en konstskatt i Bernadottebiblioteket

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Urvalet av Kungliga hyllningsadresser ur Bernadottebibliotekets samlingar är smalt, men essäerna om varje adress är desto fylligare. Här presenteras 55 adresser det finns ytterligare 945! Adresskonsten blomstrade som bäst för hundra år sedan. En adress kan enkelt beskrivas som ett pampigt gratulationskort. Fortfarande tillver¬kas adresser, men i mindre omfattning. Ordensbrev, Nobeldiplom och mästarbrev är exempel på adresser som görs i dag. Särskilt i kungliga sammanhang har det varit vanligt att en adress medföljt en gåva, ibland har adressen utgjort själva gåvan. Kungliga bemärkelsedagar, jubileer, på resor och vid kriser är tillfällen då det har överlämnats adresser till kungafamiljen. För att skapa en exklusiv adress krävs vanligen flera yrkesgrupper: en kalligraf, en konstnär och en bokbindare, men det finns också exempel på enkelt utförda, smakfulla adresser. I Bernadot¬tebiblioteket förvaras cirka tusen adresser, många av konstnärligt hög verkshöjd skapade av välkända konstnärer. I boken presenteras ett urval kungliga adresser på ett personligt och underhållande sätt i text och bild.