Bläddra

Kurbitseremiten

Kategorier: Religiösa romaner Skönlitteratur
Köp här

Kurbitseremiten

Kategorier: Religiösa romaner Skönlitteratur
Köp här
Hans Lundin tillhör den Svenska Ortodoxa Kyroprovinsen av den Serbiskt Ortodoxa kyrkan. I romanens form redogörs för svårigheterna att få kontakt med denna kyrka och dess fromhet. Fromheten är i sig slående, men litteraturen på området är ofta svårforcerad för den nyfykne. Långsamhet och repetition är viktiga inom den ortodoxa pedagogiken.I romanen får vi möta en yngre svensk man som blir upptagen i kyrkan och en sökande f d svenskkyrklig präst som ger sig ut iNordens öken, det vill säga den stora tysta skogen, för att där ge upp sitt eget och möjliggöra Guds tilltal.En längtan efter Gud, det Oskapade Ljuset, som en gång lyste på Förklaringsberget och alltid lyser klart är Kurbitseremitens mystiska nerv och röda tråd.