Bläddra

Kurragömma : om behovet av Guds och människors tillvända ansikten

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här

Kurragömma : om behovet av Guds och människors tillvända ansikten

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här
I kurragömmaleken utforskar barnet den hisnande upplevelsen att vara gömd från andras blickar, oron över att vara glömd och lyckan att bli sedd och hittad. Samma känslor som vi brottas med genom hela livet. Eva Kolterjahn berättar om sina egna erfarenheter av att vara osynlig och att vara den som kan välja att se eller inte se. Hur behovet av att bli sedd och förstådd växer när livet rasar och samhället sviker. Hon hittar samtidigt beröringspunkter med människor i Bibeln som var osynliga för sin omgivning men blev sedda och upprättade av Jesus. För Jesus är Guds tillvända ansikte, välsignelsens ansikte. »Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.«