Bläddra

Kvalitetssäkring vid svetsning

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Kvalitetssäkring vid svetsning

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Kraven på kvalitetsstyrning vid tillverkning av svetsade konstruktioner ökar. En tydlig riktning är att allt fler beställare av svetsarbeten hänvisar till specifika nivåer av ISO 3834 i sina kravspecifikationer. Även tillverkare ser fördelar av att tillämpa en etablerad standard som grund för att styra sin verksamhet. Flera europeiska produktstandarder som kommit hänvisar till ISO 3834-serien när det gäller kvalitetsstyrning vid svetsning. Standardserien erbjuder etablerade modeller för kvalitetsstyrning i tre olika nivåer och det är viktigt att omfattningen av kvalietsstyrning hamnar på en för produkten lämplig nivå. Rätt tillämpade kan dessa standarder bidra till rätt kvalitet, tillgång till nya produktsegment, rationaliseringsvinster och en stärkt marknadsposition. I en allt hårdare konkurrens är marknadsaspekterna viktiga att beakta. I boken beskrivs valet av kvalitetsnivå och frågorna kring detta. Även uppbyggnaden av ett kvalitetssystem beskrivs, kompletterat med råd inför implementeringen i den egna verksamheten. I avsnitt 7 presenteras kravelementen i SS-EN ISO 3834-2, följt av en vägledande text som ger råd och anvisningar vid utarbetandet av rutinbeskrivningar och instruktioner. Boken riktar sig till alla som arbetar med svetsproduktion, såsom företagsledare, svets-, kvalitetsansvariga, produktionstekniker och -beredare m.fl.