Bläddra

Kvinna under vänstervind i männens akademi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala grupper
Köp här

Kvinna under vänstervind i männens akademi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala grupper
Köp här

Vi är alla bärare av vår tids möjligheter inom den verklighet, där vi befinner oss. Utifrån mina minnen vill jag ge ett perspektiv på utvecklingen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet under 1900-talets andra hälft.      I början av 1960-talet började Kersti Ullenhag arbeta på den Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala. Här var Uppsalapoeten Karl-Gustaf Hildebrand professor och maoisternas chefsideolog Bo Gustafsson hans kronprins. När vänstervinden i anslutning till år 1968 svepte över västvärlden hade Ullenhag, som kvinna och liberal, ett motstånd att övervinna. Vänstervinden mojnade mot mitten av 1970-talet men de nätverk den hade skapat levde vidare på institutionen.  

Ullenhag blev Samhällsvetenskapliga fakultetens första kvinnliga docent (1970) vilket ledde till många intressanta uppdrag, både nationellt och internationellt.   Med företagens globalisering under sent 1900-tal ökade intresset för företagshistoria och Ullenhags forskning blev, på ett nytt sätt, intressant i internationella sammanhang.