Bläddra

Kvinnan och havet : Ebba Lindqvist – liv och dikt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Kvinnan och havet : Ebba Lindqvist – liv och dikt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Ebba Lindqvist gestaltar i sin lyrik havet, kärleken och döden med en allmängiltighet och personlig laddning som gör henne aktuell inte bara i sin tid utan även i vår. Hennes diktporträtt är förankrade i såväl biblisk/klassisk tradition som nutid. Inte minst hennes kvinnoporträtt rymmer en ännu outforskad stark dynamik av dödslängtan och stark kärlek till livet; formen är återhållsam men innehållet eruptivt ingredienser värda att studera!