Bläddra

Kvinnor vid maktens sida 1632-1772

Köp här

Kvinnor vid maktens sida 1632-1772

Köp här
"Anlägger man ett strikt feministiskt perspektiv på utvecklingen är boken knappast uppmuntrande. Däremot är det givande att följa författarens genomtänkta resonemang. Det skall också sägas att läsaren kan se fram emot många nöjsamma stunder. Norrhem drar sig inte för att illustrera framställningen med stimulerande anekdoter."
Upsala Nya Tidning

I 1600- och 1700-talets svenska stormaktstid myllrade det av kvinnor som var aktiva i det politiska maktspelet. De skaffade sig inflytande över beslut som kunde gynna det hushåll, den familj eller släkt de själva tillhörde. Kvinnorna påverkade utnämningar till höga poster, försökte styra utrikespolitiska allianser, strävade att förändra maktbalansen mellan rivaliserande grupperingar och agerade som medlare när egna familjemedlemmar hamnat i onåd.

Forskarna har länge medvetna om att kvinnorna aktivt deltog i politiken men deras medverkan har ofta behandlats som en kuriositet. I Kvinnor vid maktens sida lyfter historikern Svante Norrhem fram den roll som inflytelserika politikers histrur spelade under perioden 1632 till 1772. Männens maktutövning grundlades i deras eget hushåll och där fanns självständiga kvinnor med egna idéer som stöttade männen i sina värv.

Svante Norrhems spännande insikter i kvinnornas betydelse för beslutsfattandet och männens karriärer ökar vår förståelse för politiken i tidigmodern tid och beskriver en storslagen epok av okänd kvinnohistoria.