Bläddra

Kyrkor i Skara stift

Köp här

Kyrkor i Skara stift

Köp här
Kyrkorna tillhör vårt kulturarv. De uppfattas ofta som en grarant för det stabila i tillvaron och har i många fall funnits där sekel efter sekel. "Släkten följa släktens gång" men kyrkan finns kvar som en fast punkt för människorna och orten. Skara stift är bland det kyrktätaste i Sverige. Många är byggda på 1800-talet då de små medeltida kyrkorna revs för att ge plats åt de stora, ljusa och rymliga templen. Ändå finns det en rik skatt av medeltida kyrkor kvar då inte alla socknar hade råd att bygga nytt. Ibland byggdes en ny i samma socken medan den gamla stod kvar som magasin eller rent av som museum, De första kyrkorna som uppfördes var av trä. När kristen tro blev mer etablerad byggdes de i sten. Idag finns kyrkor som påbörjades redan kring 1100. Den senast uppförda kyrkan i Skara stift är Ledsjö som invigdes så sent som 2009. Denna bok vill visa på vårt gemensamma kulturarv, peka på mångfalden av arkitektur och berättelser som kan avläsas i alla olika kyrkobyggnaderna. Den vill inspirera - inte bara till att läsa om kyrkorna - utan även att uppsöka dem i landskapet.