Bläddra

La littérature de langue française : époques, courants, auteurs

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik

La littérature de langue française : époques, courants, auteurs

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Fransk litteraturhistoria på franska.
För dem som läser franska som främmande språk (FLE, français langue étrangère) kan ämnets litteraturhistoria vara en utmaning. Franska läroböcker förutsätter i allmänhet att de studenter som exempelvis tar sig an kapitlet om Balzac, redan känner till Rastignac, är bekanta med restaurationen och med imperfekt konjunktiv. Denna bok utgår från andra premisser.

La littérature de langue française är skriven på ett enkelt och tillgängligt språk som är anpassat för studenter från och med nivån B1 på GERS-skalan (CEFR). Den presenterar på ett pedagogiskt sätt den franska litteraturen från medeltiden till i dag och inbegriper även franskspråkig litteratur från resten av världen.

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs (Franskspråkig litteratur – epoker, strömningar, författare) innehåller:

– introduktioner till alla epoker och litterära strömningar
– författarpresentationer
– illustrationer och förklarande textrutor i marginalen
– en ordlista över litterära termer och begrepp
– ett personregister.

Författarna Mari Bacquin och Carla Killander Cariboni är specialister på franska och franskspråkig litteratur. De är verksamma som forskare och lektorer vid Lunds universitet.