Bläddra

Lagen om skuldebrev m.m.

Köp här

Lagen om skuldebrev m.m.

Köp här

Här behandlas de centrala delarna i civilrätten; skuldebrevsrätten. Sedan förra upplagan har dessutom förändringar skett inom närgränsande områden, t.ex. inom köprätten. Även associationsrätten har förändrats genom nya lagar.