Bläddra

Lagrarna är skurna

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Lagrarna är skurna

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Édouard Dujardin (1861-1949) var en nyckelperson i de parisiska symbolistkretsarna. Under åren 1885 88 var han redaktör för La Revue wagnérienne, en tidskrift som först helt ägnades åt Richard Wagners verk men snart blev en mötesplats för ny litteratur och estetiskt tänkande. Romanen Lagrarna är skurna (1887) brukar betraktas som litteraturhistoriens första inre monolog, som inspirerade James Joyce att utveckla medvetandeströmmen i Ulysses.

Översättning av Axel Englund, efterord av Adeline Heck.