Bläddra

Läkare med penna och patos

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Läkare med penna och patos

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Författaren slår här samman sina yrkeskunskaper och sitt litterära intresse genom att i boken i ett antal essäer porträttera läkare som också skrivit skönlitteratur - många med lyckat resultat, andra mer sparsmakade. Dessa skönlitterära läkare återfinns i olika länder och i olika tider - men de har satt sina speciella avtryck. De har genom sin skönlitterära sida velat belysa förtryck, social utstötthet och diskriminering. De flesta litterära läkare har inte haft den uttalade ambitionen att vara samhällskritiska.

Många av dem skriver ren fiktion eller populärvetenskap av varierande kvalitet, men alla dessa författare ta med sig något ur sin egen livserfarenhet, inklusive studier och arbete utöver livssituationen i övrigt. Här finns såväl svenska som en rad berömda och framstående författare från andra länder som har den gemensamma bakgrunden att de är just läkare. I boken finns t.ex. Ernesto "Che" Guevara, Alfred Döblin, William Carlos Williams, Nawal al Saadawi och Taslima Nasrin.

Carl Lindgren är läkare, särskilt med inriktning på barn, bosatt i Stockholm. Han är också författare med ett flertal böcker bakom sig, senast på Carlsson Bokförlag Ett namn skrivet i vatten - Romantikens medicin i John Keats poesi. Han är även redaktör för Medicinsk Tidskrift.