Bläddra

Läkedom i Kristus

Köp här

Läkedom i Kristus

Köp här
En uppmuntrande bok om det helande av hela människan som finns i den kristna kyrkans liv och tro. Här talar en erfaren kristen om de möjligheter som finns att verka läkande på många olika sätt: genom medvandrares hjälp, genom medicin och bön, sakramentalt helande och genom Andens tilltal och gåvor. Författaren ryggar inte för de svåra frågorna om lidande och helande.

Baksidestexten:Jesus botade sjuka och gav läkedom för hela människan. Det var en självklar del av hans frälsande gärning. Troligen gjorde hans under ännu större intryck på gemene man än hans undervisning.

I dag, när behovet av läkedom bara tycks öka, vill Lillemor Hallin visa hur man kan gå i Jesu fotspår idag.

Bönen för helande har blivit Lillemor Hallins stora livsäventyr. I den här boken delar hon sina erfarenheter och insikter om hur Gud helar på många sätt och på olika livsområden:

•     Helande genom medvandrares hjälp
     •     Läkedom genom medicin och bön
     •     Helande genom sakramenten
     •     Läkedom genom den helige Andes tilltal och gåvor
     •     Lidande och helande


Sagt om boken

Här målas en rikt sammansatt bild av hur Gud helar. Särskilt gläder jag mig åt utmaningen att bli mer medveten om församlingens unika livsmiljö, hur den helande kraften finns där för att genomsyra allt.
     Hans Johansson, pastor

Den är ett måste för alla dem som har till kallelse och uppgift att göra vår värld vänligare. Präster, biskopar, föräldrar, lärare -- alla kommer att i denna bok finna en oumbärlig hjälp i helande tjänst för människor.
     Clyde Rausch, katolsk präst