Bläddra

Landet Vädermark Beowulfs Swiorice, D. 2

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Landet Vädermark Beowulfs Swiorice, D. 2

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Utveckling i Beowulfs Swiorice och övriga Götland speglad genom historia, forntidsgeografi, folkvandringar, internationella relationer, makt, samhällsutveckling och embryon till det blivande Sverige.
Författaren Bengt Råsled har funnit ett starkt intresse för Götlands forntidshistoria genom att söka sannolika, logiska och trovärdiga skeenden under landskapets forntida perioder. Bristen på källmaterial har medfört att studien som består av denna del, Landet söder om Vänern tillsammans med del 2, Landet Vädermark Beowulfs Swiorice, är att betrakta som arkeologisk och tidighistorisk forskning.