Bläddra

Lantmätare — yrke utan gränser : En antologi med 48 berättelser

Kategorier: Konstruktionsteknik Lantmäteri, uppmätning Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Lantmätare — yrke utan gränser : En antologi med 48 berättelser

Kategorier: Konstruktionsteknik Lantmäteri, uppmätning Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Det är fascinerande att läsa alla berättelser om hur lantmätarna sökt sig ut och påverkat så mycket av dagens Sverige -- och numera också ut i världen och upp i rymden. För mig blev det en bekräftelse på vad jag redan sett som historiker. Samspelet mellan mätningarna, juridiken och ekonomin har gjort att jag mött lantmätarna överallt under seklernas gång, från förhistorien, den moderna statens grundläggning, jordbrukets omvälvning till ingenjörskonstens betydelse för det moderna samhället.
Skriver Gunnar Wetterberg i sitt förord till boken.