Bläddra

Lärda fruntimmer: Den långa kampen om kunskap och bildning

Köp här

Lärda fruntimmer: Den långa kampen om kunskap och bildning

Köp här

Kvinnornas akademiska historia är blodig, en dramatisk affär. Å ena sidan en berättelse om skriande orättvisor och fördomarnas triumf. Å andra sidan en historia om spännande kvinnor som förverkligat sina drömmar och deltagit i bygget av det moderna Sverige. Ofta med universitetsstudier som grund. Hur hänger det ihop?
1873 fick svenska kvinnor rätt att avlägga akademisk examen. Men de var förbjudna att använda den, endast män fick söka tjänsterna. Men kvinnorna, som så länge stått utanför den högre utbildningen, gick inte att stoppa. 
Ulrika Knutson har skrivit ett fängslande reportage om en rad akademiska pionjärer. Bland dem Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, Emilia Fogelklou, den första teologie kandidaten, poeten Karin Boye och många andra.