Bläddra

Läs med Majk och Sam 1, Klassens djurklubb, läsebok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läs med Majk och Sam 1, Klassens djurklubb, läsebok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig. Böckerna följer en tydlig progression genom förskoleklassen och åk 1, men de fungerar också fristående. Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska. 

Klassens djurklubb, läsebok åk 1 är en läsebok för alla elever. Boken passar såväl den som ännu inte knäckt läskoden, som den som kommit en bit på vägen i sin läsutveckling. Hur designar man en läsebok så att den passar alla elever? För att möta elevernas varierande läsförmåga och olika intressen innehåller boken två texttyper och två läsnivåer. Läseboken Klassens djurklubb innehåller en berättande text om Majk och Sam, och en faktatext om en djurart, i varje kapitel. Alla texter är uppdelade i två textnivåer, en enklare på vänstersidan och en svårare på högersidan.

Läs med Majk och Sam passar dig som:
• vill arbeta med högläsning och samtal som bas för läs- och skrivinlärning
• vill ha ett lekfullt material med tydlig progression genom förskoleklass och årskurs 1
• vill ha en läsebok i årskurs 1, med två läsnivåer i en och samma bok
• vill ha lika många skönlitterära texter som faktatexter i elevernas läsebok
• vill ha en arbetsbok med gemensamma övningar kring basfärdigheter, men samtidigt möjlighet för extra utmaning och extra träning