Bläddra

Läsa Lätt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Läsa Lätt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Om metoden: Läsa Lätt är en metod för att hjälpa barn att knäcka läskoden och undvika problem redan i början av läsundervisningen. Metoden har testats i förskolor med mycket goda resultat. I det svenska språket finns det många fler ljud än bokstäver vilket gör att den alfabetiska principen fungerar inte till hundra procent. I det svenska språket finns 40 ljud och 29 bokstäver vilket gör att det kan vara svårt för barnen att komma i läsning utan förvirring och stress. Svårigheterna uppstår på grund av att talets ljud representeras av bokstavstecken. Men i vissa fall måste man kombinera dessa tecken på speciella sätt för att representera ett ljud. Ett ljud kan också förändras ofta beroende på ljudet som kommer närmast före eller efter. På denna punkt visar sig att en del barn har särskilt stora problem. Läsa Lätt löser det problemet med hjälp av färger. Färgerna för barnen är lättuppfatta t.ex. som ett trafikljus och sprider glädje. Barnens hjärnor kopplar fram rätt ljud genom färgsignalerna. Detta gör att barnen i princip från början kan läsa alla typer av ord. Det är bara övergångsperiod. Syftet med färgerna att hjälpa barnen självständigt gå vidare i utforskningsarbete med skriftspråket. Metodens kärna är en unik ljudkarta. Där placeras bokstäver i ett särskilt system med regelbundna bokstavskombinationer som barn har lätt att orientera sig i. Genom att sjunga bokstavskombinationerna lär sig barnen hur de låter och ser ut. Det gör att barnen sparar tid eftersom de slipper ljuda ihop varje bokstav. Konsekvenserna blir att läsavkodningen sker snabbare och mer stressfritt för barnen när de kan lägga ihop bokstäverna själva sedan. Metoden tar hänsyn till anatomin i barnets hjärna vid den specifika åldern. Bokstavskombinationerna som presenteras på så sätt tas upp av den högra hjärnhalvan, vilket gör att barnet memorerar dem omedvetet och lätt. Med hjälp av ljudkartan undanröjs de oregelbundenheter som annars kan skrämma och hindra barn från att komma i läsning. När barnen lär sig de vanliga mönstren av bokstavskombinationerna ökar hastighet till avkodningen och mindre och mindre energi krävs för att avkoda nya ord. Inspiration: En man som förespråkade tidigt lärande var Makoto Shichida från Japan. Hans metod har använts i Japan, Malaysia och Singapore och går ut på att stimulera barnets tidiga utveckling av hjärnan mellan 3 månader och 6 års ålder. Metoden har använts i Japan i 25 år och forskning har bedrivits i 40 år. Shichida metoden fokuserar sig på den högra hjärnhalvan som utvecklas innan den vänstra hjärnhalvan, och som dominerar tom 3,5 års ålder. Hans metod innebär bl.a. visuell stimulering genom repetition och fungerar bäst mellan 0-3 års ålder eftersom den högra hjärnhalvan gör att barnet lär sig omedvetet och kan ta emot mycket information snabbt. Målet är inte att fylla barnen med kunskap, utan att lära barnen att effektivt använda hela sin hjärna och öka deras förmåga och kreativitet. Många studier visar att de barn som lär sig läsa tidigt har ett försprång omkringsju till åtta år. Det är svårare för barnet att lära sig läsa efter sex års ålder. Under det första året har ditt barn fler hjärnceller än det någonsin kommer att ha. Nästan 50 procent av dessa hjärnceller kommer att försvinna under de första åren. Vid två års ålder har hjärnan redan 75 procent av sin vuxnas vikt och vid tve års ålder 90 procent. Hjärnans celler fungerar precis som kroppens muskler, om du inte använder dem, förlorar du dem. När dessa fönster har stängts är det mycket svårare att lära sig. Om författaren: Elena Novikova – grundare till metoden – är legitimerad lärare i musik, historia, samhällskunskap. Hon arbetar som förskollärare och har mer än 30 års erfarenhet av att lära barn läsa på olika språk med hjälp av sång och färgsignaler. Hennes egen son lärde sig att läsa från två år. Elena drivs av att lära barn att lära sig att läsa utan svårigheter.