Bläddra

Läsbiten : läsebok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsbiten : läsebok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läsbiten är ett gediget material som stärker de för läsinlärningen viktiga förmågorna att uppfatta ordens delar och ljud. Läseboken innehåller fonetiska bilder av ljuden/bokstäverna, ord som endast består av de ljud/bokstäver eleven arbetat med och där början-rimdel är markerade i olika färger, enkla meningar och korta texter.