Bläddra

Läsresan läsebok åk 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsresan läsebok åk 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, återberättande, poetiska, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. Varje text har sin egen författare och illustratör vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. I läseboken presenteras också strategier för läsförståelse samt förklaringsmodeller till dessa. Här finns även modeller för textanalys. Det är lämpligt att arbeta med varje kapitel i två veckor. Avsätt tre lektioner i veckan för ett kapitel. På webben finns texten att lyssna på och läsa tillsammans.