Bläddra

Låt inte råttor eller mal fördärva : linnésamlingar i Uppsal : Uppsala universitets jubileumsbok

Köp här

Låt inte råttor eller mal fördärva : linnésamlingar i Uppsal : Uppsala universitets jubileumsbok

Köp här
Låt inte råttor eller mal fördärva... Linnésamlingar i Uppsala. Uppsala universitets jubileumsbok Sjögren, Anna (huvudredaktör)

Låt inte råttor eller mal fördärva – så löd ett av Carl von Linnés råd till hustrun Sara Lisa beträffande de vetenskapliga samlingarna. Efter hans död såldes huvuddelen av det materialet till England. Familjen och släkten bevarade dock såväl traditioner som föremål och stora delar av samlingarna finns kvar i Sverige. Mycket finns i Uppsala, där minnet av Linné bevaras och vårdas.

Som en del i Uppsala universitets firande av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse presenteras här den mängd rikedomar som fortfarande finns kvar i landet, hur minnet av människan och vetenskapsmannen Carl von Linné utvecklas och hur de efterlämnade samlingarna knyts till forskning. Hemmen och de paradisiska trädgårdarna i Uppsala och på Hammarby presenteras, liksom brevväxlingen med forskare över hela världen och de växter och djur han samlade in.

Bokens många bilder är såväl vackra som innehållsrika. Från universitetets konstsamlingar, bibliotek och myntkabinett presenteras tidigare mindre kända föremål och dagens forskare bidrar med texter ur olika perspektiv. Det rika källmaterialet tillsammans med nya fakta och nya fynd – omslagsbildens amaryllis är ett exempel – breddar, förklarar och gör arvet efter Linné levande och fascinerande i vår tid.

Uppsala University celebrates the Tercentenary of the birth of Carl Linnaeus. This book is a part of the celebration and it presents Linnean collections in Uppsala, with English summaries and captions.