Bläddra

Learn English 5 textbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Learn English 5 textbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Textbook, i kombination med lärarwebben,är alltid utgångspunkten för din undervisning. Textbook innehåller sex kapitel med olika teman. I varje kapitel får dina elever möta tre texter. Main text – en rikligt illustrerad skönlitterär text. Linked text 1 och 2 – specialskrivna texter utifrån kapitlets tema. I textbook presen-teras två grammatik-moment per kapitel. I varje kapitel finns också en dialog med uttryck, så kallade chunks, en modelltext för skrivande samt en sida med uppgifter som knyter ihop arbetet med kapitlet – Wrap it up! Ur innehållet: Main text • Unmagical Cat • Pipeline News • The Polar Bear Son Linked texts • New Zealand • Skills on Wheels • A Tourist Guide Lärarwebb Texter + ljudfiler • Filmer • Warm ups! • Exit tickets Elevwebb • Två kapitelböcker att läsa klart