Bläddra

Learn English 5 workbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Learn English 5 workbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Uppgifterna i workbook är tydligt kopplade till varje undervisningsdel i textbook. I workbook får eleverna, utifrån texterna, arbeta med ordkunskap, läsförståelse och hörförståelse. Det finns fyra olika uppgifter som övar hörförståelse, i varje kapitel. De två grammatik-momenten övas ingående på ett helt uppslag vardera. Utifrån modelltexten i textbook skriver eleverna en egen text i workbook. Skrivandet avslutas med en check-lista och kamratrespons. Alla sidor med uppgifter har en inbyggd progression, vilket underlättar individualiseringen. Ur innehållet Language · Grammar • My or mine? • Did and didn't • Some or any? Time to write • An activity instruction • An interview • A reply to a message