Bläddra

Ledarskap i vården: Att möta media och undvika personfokuserade drev

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Ledarskap i vården: Att möta media och undvika personfokuserade drev

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Under 2011–2013 genomfördes en rad studier som syftade till att fa djupare kunskap om hur chefer påverkas av att bli personligt fokuserade i media, vad som kan göras for att förebygga att negativa situationer uppstar och vilket stod som kravs för att möta intensivt och kritiskt mediafokus. Projektet finansierades av afa forsäkring och ett syfte var också att ta fram ett kunskapsunderlag for beredskap och stod infor, under och efter möte med media.
Rapporten har författats av professor Lotta Dellve vid Högskolan i Boras och KTH (projektledare), leg. psykolog och doktorand Maria Wramsten Wilmar vid Högskolan Boras, leg. psykolog Christian Jacobsson vid Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet och Gunnar Ahlborg jr, leg. överlakare och docent i arbetsmedicin samt chef for Institutet for Stressmedicin, Västra Gotalandsregionen.