Bläddra

Levande och döda i DN

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Levande och döda i DN

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Kerstin Vinterhed har samlat ett urval av Dagens Nyheters nekrologer från de första åren på 2000-talet. Genom de döda framträder, som genom ett lackmuspapper, ingenjörslandet, utbildningslandet, vetenskapslandet Sverige.

Höjden av hyckleri eller äkta vara? Synen på nekrologerna över avlidna i svensk dagspress varierar - liksom dödsrunornas utformning. Retuscherade bilder av de avlidna finns, men allt oftare finns en verklig vilja att minnas, det lilla och det sanna som tecknar en fullödig bild av honom eller henne.

I ett valfrihetens land ryms både möjligheter och existentiell ångest. Dessa levnadsöden ger ändå en löftesrik bild av 2000-talets Sverige, alla pågående och ännu okända framtida kriser till trots.